Bo som Or­son Wel­les

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Visst finns det gott om ut­märk­ta ho­tell att chec­ka in på i Los Ang­e­les. Men att bo som en av fil­mens verk­li­ga le­gen­der ger li­te ex­tra Hol­ly­wood­glans. Or­son Wel­les är kanske mest känd för att ha skri­vit, re­gis­se­rat och spe­lat hu­vud­rol­len i Ci­ti­zen Ka­ne, som of­ta ham­nar högst på lis­tor­na över värl­dens bäs­ta fil­mer ge­nom ti­der­na. Och det var fak­tiskt i den här pam­pi­ga vil­lan, strax ovan­för Sun­set Strip, han skrev ma­nu­set sam­ti­digt som han blic­ka­de ut över poo­len och den när­mast park­likt sköt­ta träd­går­den. Nu finns chan­sen att hy­ra den 280 kvadrat­me­ter sto­ra vil­lan för un­ge­fär 6 500 kro­nor per natt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.