Nya vin­dar i kö­ket

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Paul Bocu­se räk­nas som den mo­der­na frans­ka gast­ro­no­mins Gud­fa­der och hans an­de vi­lar tungt över re­stau­rang­er­na i hemsta­den Lyon. Men nu­me­ra blå­ser det and­ra vin­dar även här. Till och med hant­verks­ham­bur­ga­re har fått ett upp­sving i kökskon­ser­va­ti­va Lyon. Les Fran­gins lig­ger mitt mel­lan stjärn­kro­gar­na på Rue des Mar­ron­ni­ers och bju­der bland an­nat på whis­ky­ma­ri­ne­rad bur­ga­re med rostad lök och bar­becue­sås.

Läng­re ned på ga­tan lig­ger tren­di­ga Yo­bu, där fo­kus är or­ga­nis­ka rå­va­ror. Pa­rad­bur­ga­ren är en ve­ge­ta­risk va­ri­ant med to­fu och gruyè­re­ost.

På La Mai­son du Bur­ger hand­lar det mesta om själ­va brö­den, bland an­nat finns det va­ri­an­ter ba­ka­de med bacon, oli­ver, nöt­ter och cho­ri­zo. Men ham­bur­ga­re i all ära, mis­sa för all del in­te hel­ler sta­dens mer klas­sis­ka Miche­lin­kro­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.