”Ho­tell är nå­got väl­digt lust­fyllt”

Jo­han Hylt­ner är vd för No­bis­grup­pens ho­tell, och tyc­ker att kär­le­ken till ser­vice skil­jer ett bra ho­tell från ett då­ligt.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Hu­go Rehnberg Foto: Christop­her Hunt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.