Kvinn­li­ga ko­lo­ris­ter

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Il­lust­ra­tö­ren Li­se­lot­te Watkins tog konst­värl­den med storm un­der 1990-ta­let med si­na vack­ra mo­de­il­lust­ra­tio­ner. Un­der de se­nas­te åren har hon ut­veck­lat sitt konst­när­skap och kan i dag ock­så ti­tu­le­ra sig tex­til­möns­ter­de­sig­ner och scen­de­ko­ra­tör. Just nu ställs hen­nes als­ter av ko­lo­ris­tis­ka kvin­no­por­trätt ut på CFHill, ihop med verk av fram­lid­na konst­nä­ren Si­grid Hjer­tén (1885-1948). Det är in­te svårt att dra pa­ral­lel­ler mel­lan de bå­da kvin­nor­nas konst­när­skap och än­nu tyd­li­ga­re blir det när man ser ver­ken till­sam­mans. Li­se­lot­te Watkins & Si­grid Hjer­tén 31 aug-14 sept på CFHill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.