Jaz­zig skjor­ta

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

1958 släpp­te iko­nis­ka jazz­mu­si­kern Mi­les Da­vis sitt al­bum Mi­lesto­nes. För­u­tom dan­san­ta spår av bluesin­spi­re­rad hard­bop och mo­da­la jazz-kom­po­si­tio­ner fick om­sla­get då­ti­dens mo­de­le­jon att gå i ta­ket. Upp­flu­gen på en pall, med trum­pe­ten i högs­ta hugg, sit­ter Mi­les Da­vis i den per­fek­ta, ostruk­na grö­na skjor­tan. I sam­band med 60-års­jubli­e­et av skivan släp­per nu mo­de­mär­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.