Sy­da­me­ri­kansk se­mester­ro­man­tik

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Vis­sa da­gar, när man dröm­mer om en ex­il­till­va­ro på rym­men från var­da­gens krav och be­kym­mer, vand­rar tan­kar­na till Car­ta­ge­na. I nord­väst­ra Colom­bia, längst ut på en ud­de där Sy­da­me­ri­ka upp­hör och Kari­bis­ka ha­vet tar vid, spri­der en pa­stell­fär­gad sten­stad ut sig mel­lan hav och berg. Ett pa­ra­dis vid värl­dens än­de. Kul­ler­stens­ga­tor ska­pa­de för att fla­ne­ra en­sam, slå sig ner på ett kafé bakom sol­glas­ö­gon och morgon­tid­ning, stic­ka någ­ra sed­lar un­der no­tan och för­svin­na vi­da­re i myll­ret. Spans­ka kyr­kor, tom­ma 1500-tal­storg. På en bak­ga­ta i gam­la stan, i ett 300 år gam­malt klos­ter, öpp­nar sig ho­tel­let Ca­sa San Agustín. Kal­la sten­golv, vi­da tak­valv. In­ner­går­den grän­sar mot en ra­sad vi­a­dukt där ex­o­tis­ka blom­mor väx­er ur spring­or och hå­lig­he­ter. Vi­da­re till poo­len, fylld med fil­tre­rat regn­vat­ten. Vitt­rad sten­fa­sad, brunt golv­ka­kel, halv­tak med slut­tan­de te­gel­pan­nor. I gry­ning­en kraf­sar vi ihop pass och plån­bok, läm­nar en lapp till stä­ders­kan och be­ger oss upp i det colom­bi­ans­ka hög­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.