ENCHILADAS MED KÖTTFÄRS

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

per­so­ner

00 g fläsk­färs röd­lök, fin­hac­kad vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de msk oliv­ol­ja /2-1 grön chi­li, fin­hac­kad /2 msk rökt pap­rika­pul­ver bur­kar kros­sa­de to­ma­ter à ca 00 g msk färsk­pres­sad li­me­juice alt och pep­par tor­til­la­bröd -3 dl grov­ri­ven smak­rik ost ärsk ko­ri­an­der till gar­ne­ring li­meklyf­tor till ser­ve­ring

Värm ug­nen till 225 gra­der varm­luft 200 gra­der). Bryn färs, röd­lök, vit­lök ch chi­li i oliv­ol­ja i en tek­pan­na till­sam­mans med ap­rika­pul­ver, tills det fått te färg. Till­sätt en burk ros­sa­de to­ma­ter och ko­ka hop någ­ra mi­nu­ter. Sma­ka v med li­me­juice, salt och ep­par. För­de­la fyll­ning­en på or­til­la­brö­den och top­pa med hälf­ten av den riv­na sten. Vik in och rul­la hop brö­den och lägg em bred­vid varand­ra med skar­ven nedåt i en gns­fast form. Ske­da över omat­kros­set från den nd­ra bur­ken och strö över este­ran­de ost. Gräd­da i ug­nen i ca 15 in­u­ter el­ler tills rät­ten Al­les­ver­lo­ren 2017, Syd­af­ri­ka, Swart­land, 99 kr, nr 75986

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.