Ga­let mex­i­kanskt gal­le­ri

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Gal­le­ri­väg­gar be­hö­ver in­te va­ra vi­ta och trå­ki­ga. Det vi­sar San­ti­a­go Rum­ney Gug­gen­heim, barn­barns­barn till konst­sam­la­ren Peg­gy Gug­gen­heim, med nya IK Labs i Tu­lum. Gal­le­ri­et är in­rymt i den eko­lyx­i­ga re­sor­ten Azu­lik, som ock­så bil­dar en an­norlun­da fond av be­tong och trä i virv­lan­de, ore­gel­bund­na for­mer att hänga ver­ken på. Till­sam­mans med de­sig­nern och re­sort­ä­ga­ren Jor­ge Edu­ar­do Nei­ra Ster­kel har Gug­gen­heim ska­pat ett av de mest spän­nan­de gal­le­ri­er­na i värl­den just nu, med ut­ställ­ning­ar från fle­ra av sam­ti­dens främs­ta konst­nä­rer. Att det ock­så går att bo och äta på re­sor­ten, som en gång i ti­den till­hör­de Pablo Esco­bar, för­stär­ker ba­ra den uni­ka upp­le­vel­sen, där bygg­na­den i sig är li­ka myc­ket ett konst­verk som det som häng­er på väg­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.