Adam & Al­bins nya sats­ning

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Adam Dahl­berg och Al­bin Wess­man är ut­an tve­kan två av de mest om­ta­la­de koc­kar­na och mat­kre­a­tö­rer­na i Stock­holm de se­nas­te åren. Adam/ Al­bin på Råd­mans­ga­tan har fått be­ty­get ”in­ter­na­tio­nell mäs­tar­klass” i White Gui­de, och de dri­ver även en po­pu­lär nu­del­bar i Te­a­tern vid Skan­stull. Nu ska de hö­ja den gast­ro­no­mis­ka ni­vån i an­ri­ka Bir­ger Jarl­s­pas­sa­gen. In­rikt­ning­en på det nya re­stau­rang­kon­cep­tet hålls hem­ligt fram till öpp­nan­det se­na­re i höst.

– Det kom­mer att bli nå­got helt nytt som in­te finns på nå­gon an­nan plats i Stock­holm, sä­ger Al­bin Wess­man, äga­re och vd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.