Sym­pa­tiskt kon­cept i lek­full, hem­trev­lig mil­jö

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

I ett ny­byggt bo­stads­rätts­hus med Kung­li­ga mu­sik­hög­sko­lan som närms­ta gran­ne lig­ger Pro­vi­ant Gär­det, tred­je sys­ko­net i Pro­vi­ant­grup­pen – men helt olik res­ten av sin fa­milj, skri­ver SvD:s Kroggui­den.

Näringsliv sid 20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.