Ny vin­nar­sem­la i SvD:s test – storfa­vo­ri­ten föll

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Se­ger­svi­ten är bru­ten. Ve­te­kat­ten har in­te läng­re Stock­holms bäs­ta sem­la en­ligt SvD:s test­pa­nel. Men det är jämnt mel­lan kon­di­to­ri­er­na och det är ba­ra att kon­sta­te­ra att kva­li­te­ten över­lag är hög. Var­så­go­da, här är gui­den till stans bäs­ta sem­lor: SvD.se/vin-och-mat

Sö­kord: sem­la

FOTO: MA­LIN HOELSTAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.