”Mer­kels plan: kö­pa ut flyk­ting­ar­na”

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Ang­e­la Mer­kel sat­sar nu på bi­drag för att få flyk­ting­ar­na att åter­vän­da hem. Lik­nan­de sy­stem finns i många and­ra EU-län­der. Men hur fun­ge­rar det? Per Gudmundson be­rät­tar om hur myc­ket en asyl­sö­ka­re egent­li­gen kan få.

svd.se/le­da­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.