So­ci­al­sty­rel­sens nya rikt­lin­jer är ett ha­ve­ri

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Vi har va­rit med i ar­be­tet med att ta fram nya rikt­lin­jer för vård vid ång­est och de­pres­sion. Men den grupp som sat­tes sam­man har i myc­ket hög grad präg­lats av par­tisk­het till för­mån för KBT och oli­ka far­ma­ko­lo­gis­ka be­hand­ling­ar. Det skri­ver Björn Philips, Pe­ter Lil­li­engren och An­ders Kling­s­tröm. SvD.se/de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.