Al­la sig­na­ler ly­ser rött för hög­has­tig­hets­tå­gen

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Hög­has­tig­hetsjärn­vä­gen är ett pro­jekt som skul­le ha dött för länge se­dan un­der nor­ma­la om­stän­dig­he­ter. Men nu dund­rar det på, ef­tersom Mil­jö­par­ti­et in­te tål än­nu en för­lust i en mil­jö­po­li­tisk hjär­te­frå­ga. Det skri­ver L-po­li­ti­kern Hend­rik Bij­loo i Ljus­nars­berg som vill se sats­ning­ar på un­der­hål­let. SvD.se/na­rings­liv/de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.