Varmt vär­re

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT

Nu är ord­ning­en åter­ställd och ter­mo­met­rar­na vi­sar mi­nus­gra­der i nor­ra Norr­land. Men en­ligt SMHI rök tre vär­me­re­kord i nor­ra Sve­ri­ge i bör­jan av vec­kan. För tre sta­tio­ner i nor­ra Norr­land var det så pass milt att gam­la feb­ru­a­ri­re­kord slogs, bland an­nat i Jok­k­mokk som har haft mät­ning­ar se­dan 1860. Där var det he­la 9,7 plus­gra­der – be­tyd­ligt var­ma­re än de 8,1 plus­gra­der som upp­mät­tes den 20 feb­ru­a­ri 2004.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.