Blo­digt själv­mords­dåd i Bag­dad

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN - TT

Pu­tin Vla­di­mir Minst 52 per­so­ner mis­te li­vet när en bil las­tad med spräng­me­del i går de­to­ne­ra­de i de söd­ra de­lar­na av Iraks hu­vud­stad Bag­dad, en­ligt in­ri­kes­de­par­te­men­tet i Irak. Yt­ter­li­ga­re minst 50 per­so­ner har ska­dats i då­det. For­do­net stod par­ke­rat på en ga­ta med många verk­stä­der och bil­hand­la­re. Terrorgrup­pen IS sä­ger sig lig­ga bakom då­det, en­ligt sin hal­vof­fi­ci­el­la pro­pa­gan­da­ka­nal Amaq.

Lik­nan­de dåd in­träf­fa­de i ons­dags i stads­de­len Sadr Ci­ty, där ett 50-tal ska­da­des, och i tis­dags i ett in­du­stri­om­rå­de där minst fy­ra per­so­ner om­kom.

Ryss­lands pre­si­dent

i ett tv-sänt tal, adres­se­rat till lan­dets fe­de­ra­la sä­ker­hets­tjänst FSB. Han tilla­de att al­la be­rör­da re­ge­ring­ar mås­te sam­ar­be­ta mot ter­ro­rism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.