Kim Jong-Nam

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN -

Den 45-åri­ge Kim Jong-Nam var Nord­ko­re­as för­re dik­ta­tor Kim Jong-Ils älds­te son. Han sågs ti­di­ga­re som den na­tur­li­ge tron­föl­ja­ren i kom­mu­nist­dik­ta­tu­ren. Men han ham­na­de i on­åd när han 2001 för­sök­te ta sig in i Japan, med ett falskt pass, i syf­te att be­sö­ka Dis­ney­land. Där­ef­ter har Kim Jong-Nam i prin­cip levt i ex­il, främst i den ki­ne­sis­ka re­gi­o­nen Macao. I stäl­let blev det halv­bro­dern Kim Jong-Un som tog över mak­ten ef­ter Kim Jong-Ils död 2011.

En­ligt Syd­ko­rea för­sök­te den nord­ko­re­ans­ka re­gi­men mör­da Kim Jong-Nam re­dan 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.