SvD.se

Svenska Dagbladet - - KULTUR - Ver­nis­sage.

Konst­värl­dens mesta su­per­stjär­na Ma­ri­na Abra­mo­vić är i Stock­holm för att pre­sen­te­ra sin förs­ta ret­ro­spek­tiv – och en all­de­les ny per­for­man­ce. Vi gui­dar till tio iko­nis­ka verk, som al­la vi­sas på Mo­der­na mu­se­et från och med i mor­gon. SvD.se/kul­tur Man ana­de rätt – Aki Kau­ris­mä­ki är med ny tri­lo­gi. Först hand­la­de den om hamn­stä­der, men när nu bå­de ”Man­nen från Le Hav­re” (2011) och nya, Helsing­fors-för­lag­da ”Ljus i nat­ten” skild­rar en flyk­ting (från nå­gon­stans i Afri­ka re­spek­ti­ve Sy­ri­en), så blir det en flyk­ting­tri­lo­gi.

Li­te ef­ter halv­lek i en rå­kall Ber­li­na­le, än­nu ut­an nå­gon rik­tig vi­tamin­kick, lom­ma­de en för­sam­lad, för­kyld världs­press till den där ti­di­ga mor­gon­vis­ning­en vars at­trak­tion dag för dag av­tar. Men Kau­ris­mä­ki är ju all­tid Kau­ris­mä­ki, gruf­fi­ge ro­bus­te on­kel Aki. Det kan även van­kas skratt. Så­dant mås­te om­hul­das.

Förs­ta små­skroc­ket kom­mer gans­ka strax. Wikström, re­san­de i herr­kon­fek­tion, läm­nar sin vod­ka­hut­tan­de fru där hon sit­ter i pa­pil­jot­ter vid sin sto­ra kak­tus. Han säl­jer av sitt la­ger och kö­per en re­stau­rang, Den Gyl­le­ne Sej­deln, vars me­ny be­står av kött­bul­lar el­ler sar­di­ner. På burk. Me­ra skratt.

Sam­ti­digt an­län­der Kha­led,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.