Mu­si­ken ska ta dem ut i värl­den

Svenska Dagbladet - - TV&RADIO -

I do­ku­men­tä­ren ”Dixi­e­land” får vi föl­ja Ro­man, Po­li­na, Ni­ki­ta och Ni­ki­ta, fy­ra unga med­lem­mar i en ukrainsk bar­nor­kes­ter. De dröm­mer al­la om sam­ma sak: att bli nå­gon i värl­den, oav­sett om­stän­dig­he­ter­na. SVT 2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.