Till­gång­ar­na i All­ra osäk­ra

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Pen­sions­bo­la­get All­ras PPM-spa­ra­re har in­ve­ste­rat hund­ra­tals mil­jo­ner kro­nor i vär­de­pap­per med osä­kert vär­de, en­ligt en ex­pert som SvD Näringsliv ta­lat med. Med hjälp av den frans­ka ban­ken Na­tix­is har man kon­stru­e­rat en egen war­rant som se­dan den no­te­ra­des un­der 2015 in­te har hand­lats en en­da gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.