Gas­fynd kan ena Cy­pern

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Kan gas­fyn­dig­he­ter vär­da mer än 450 mil­jar­der kro­nor bi­dra till att åter­före­na Cy­pern ef­ter över 40 års del­ning? Utvin­ning­ar­na i vatt­nen längs öns kus­ter lyfts allt of­ta­re fram som eko­no­mis­ka in­ci­ta­ment att ena ön.

FOTO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.