Dis­ku­te­ra ar­ti­keln på SvD De­batt på Fa­ce­book

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Vill du ve­ta när nya ar­tik­lar läggs ut på svd.se/de­batt un­der da­gen? Följ oss på Fa­ce­book så hit­tar du vå­ra de­battar­tik­lar i ditt flö­de. Här kan du ock­så kom­men­te­ra och dis­ku­te­ra ak­tu­ell de­batt. Vår si­da på Fa­ce­book he­ter:

SvD De­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.