7,3

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT

pro­cent, el­ler 385 000 per­so­ner, upp­gick ar­bets­lös­he­ten till i ja­nu­a­ri. Det är en minsk­ning med 3 000 per­so­ner el­ler 0,2 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med mot­sva­ran­de må­nad 2016, en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB).

Sys­sel­sätt­ning­en har ökat med 90 000 per­so­ner till

4 880 000 per­so­ner. Det mot­sva­rar en sys­sel­sätt­nings­grad på 66,2 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.