SvD/Si­fo: De röd­grö­na be­hål­ler för­språng­et

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 -

Två av re­ge­ring­en Löfvens mi­nist­rar har av­gått i spå­ren av it-skan­da­len, och stats­mi­nis­terns hög­ra hand, stats­sek­re­te­ra­re Em­ma Lennarts­son, har tving­ats bort. Än­då har de röd­grö­na par­ti­er­na ett över­tag i opi­ni­o­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.