”Mitt råd är all­tid att de ska dra sig ur”

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Jour­na­lis­ter­na Su­san­ne Ber­ger och Björn Tun­bäck har in­ter­vju­at Bill Brow­der om ris­ken med Ryss­landsin­ve­ste­ring­ar, kam­pen för att ge rätt­vi­sa åt Sergej Mag­nit­skij och la­gen som bär den­nes namn. SvD.se/om/sa­ker­hets­ra­det

Bill Brow­der. Foto: To­mas One­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.