Fakta | Psy­kisk ohäl­sa ökar

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ª SSRI-pre­pa­rat el­ler Se­lek­ti­va se­ro­to­ninå­terupp­tags­häm­ma­re, är för när­va­ran­de god­kän­da i Sverige för att be­hand­la barn vid de­pres­sion från 8 års ålder och vid tvångs­syndrom från 6 års ålder.

ª Bar­bro Thur­fjell som är me­di­cinskt sak­kun­nig vid So­ci­al­sty­rel­sen me­nar att den öka­de för­skriv­ning­en speg­lar den öka­de psy­kis­ka ohäl­san bland unga.

ª In­om So­ci­al­sty­rel­sen på­går just nu en ut­vär­de­ring av an­vänd­ning­en på barn och unga.

SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.