Man hit­tad i bak­luc­ka – miss­tänkt mord­för­sök

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Sex per­so­ner har gri­pits se­dan en man hit­tats all­var­ligt ska­dad i ba­ga­geut­rym­met på en bil i Nac­ka, ös­ter om Stock­holm. Po­li­sen miss­tän­ker att det rör sig om ett mord- el­ler dråp­för­sök.

– Det är fram­för allt ska­dor­na som gör att vi miss­tän­ker brott. Vi kan in­te av­fär­da det som att den här per­so­nen ba­ra rå­kat ut för en olycks­hän­del­se, sä­ger Mats Eriks­son, kom­mu­ni­ka­tör vid Stock­holmspo­li­sen, till TT.

En­ligt Af­ton­bla­det har man­nen svå­ra skall­ska­dor. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.