Pe­do­fil­miss­tänkt krä­ver er­sätt­ning för li­dan­de

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

En pe­do­fil­miss­tänkt id­rotts­trä­na­re höll sig un­dan rät­te­gång tills pre­skrip­tions­ti­den gick ut i ju­ni i år. Nu be­gär han ska­de­stånd för det dygn han fick spen­de­ra i häk­tet, skri­ver Ex­pres­sen. Man­nen miss­tänk­tes för att ha grovt sex­u­ellt ut­nytt­jat en 13-årig flic­ka som han va­rit id­rotts­trä­na­re åt. Nu har man­nen an­sökt om ska­de­stånd från ju­sti­ti­e­kans­lern och krä­ver 3 000 kro­nor för li­dan­de ef­ter fri­hets­be­rö­van­det samt 60 kro­nor för re­san hem från häk­tet. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.