Stor upp­slut­ning för själv­stän­digt Kur­dis­tan

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Hund­ra­tals per­so­ner ma­ni­fe­ste­ra­de sitt stöd för själv­stän­dig­het i ira­kis­ka Kur­dis­tan, på Med­bor­gar­plat­sen i Stock­holm i går. Det ira­kisk-kur­dis­ka par­la­men­tet har be­slu­tat om en folk­om­röst­ning den 25 sep­tem­ber om själv­stän­dig­het i de au­to­no­ma kur­dis­ka om­rå­de­na i nor­ra Irak.

– Det här har va­rit vårt hopp i hund­ra år. Vi har käm­pat så länge för det­ta. Och den här gång­en mås­te vi kla­ra det. Vi vill ock­så ha ett eget land, pre­cis som al­la and­ra, sä­ger 50-åri­ga Kha­di­ja Ros­ta­mi. TT

Ma­ni­fes­ta­tion i Stock­holm till stöd för den kur­dis­ka folk­om­röst­ning­en om själv­stän­dig­het. Foto: Mattias Mächs/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.