Fakta | Sif­o­mät­ning­en

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Si­fos välj­ar­ba­ro­me­ter byg­ger på te­le­fo­nin­ter­vju­er med ca 2 000 slump­mäs­sigt ut­val­da per­so­ner, som från och med ju­ni­mät­ning­en 2017 kom­plet­te­ras med web­bin­ter­vju­er med 10 000 slump­mäs­sigt ut­val­da per­so­ner. Te­le­fo­nin­ter­vju­er­na ges ett stör­re vär­de (vik­tas hög­re) än web­bin­ter­vju­er­na, så att 90 pro­cent av to­tal­re­sul­ta­tet ba­se­ras på te­le­fo­nin­ter­vju­er­na och 10 pro­cent på web­bin­ter­vju­er­na. SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.