Kom­mu­nal­råd får nytt C-pris

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Cen­ter­par­ti­et de­lar ut sitt förs­ta Fäll­din­pris. Det går till Ro­land Åkes­son, un­der många år kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i små­länds­ka Möns­terås.

– Pri­set ska gå till nå­gon som har vi­sat prov på jord­nä­ra och vär­de­rings­styrt le­dar­skap i Thor­björn Fälldins an­da, sä­ger Mi­chael Art­hurs­son, par­ti­sek­re­te­ra­re hos C.

Thor­björn Fäll­din var par­ti­le­da­re 1971–1985 och även stats­mi­nis­ter un­der en tid. Han av­led för­ra året.

Ro­land Åkes­son av­gick som kom­mu­nal­råd för­ra året, ef­ter att ha lett kom­mu­nen se­dan 1985 och haft ett väl­jar­stöd i kom­mu­nen på uppe­mot 40 pro­cent.

Fäll­din­pri­set ska de­las ut vartan­nat år, på par­ti­ets stäm­ma. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.