Fakta | Tre kar­riär­tips

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

1. Vå­ga pro­va. Att sä­ga ja till nya upp­gif­ter kan ge ovän­ta­de re­sul­tat. ”Mitt trai­nee-jobb som con­trol­ler var väl­digt trå­kigt, men nå­got av det jag haft mest nyt­ta av se­na­re.”

2. Vå­ga frå­ga. ”Bry­ter jag mot nå­gon oskri­ven re­gel nu? Att stäm­ma av med folk jag kan li­ta på har gjort mig säk­ra­re i min yr­kes­roll, in­te minst in­ter­na­tio­nellt.”

3. Vå­ga väg­ra bry dig. ”Jag har ald­rig känt mig häm­mad på grund av mitt kön, el­ler att jag var så ung när jag först blev chef. Jag bryr mig in­te rik­tigt. Jag fort­sät­ter min väg.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.