”Fran­kenste­ins möns­ter”

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Nya Ax­ess tar tag i de­bat­ten om po­li­ti­se­ring­en av kul­tur­ar­vet och mu­se­er­na (som i SvD förts bland and­ra av Ola Wong) med en rad ar­tik­lar. Folk­livs­fors­ka­ren Dan Korn skön­jer ett möns­ter i hur vi ska­par det­ta mons­ter – som kom­mer att slå till­ba­ka. ax­ess.se

Foto: Ur Fran­kenste­ins brud, Uni­ver­sal, 1935

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.