”Skaf­fa dig ett bib­li­o­tek in­nan det är för sent”

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

De ner­vö­sa åsikts­po­li­ser­na har nu – ef­ter Tin­tin, Tu­re Sven­ton och Pip­pi Långstrump – kom­mit ner till Bert. Lars Anders Jo­hans­son, chefre­dak­tör för Smed­jan, rå­der lä­sar­na att byg­ga eg­na bib­li­o­tek me­dan det än­nu är möj­ligt. timb­ro.se/smed­jan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.