För­e­ning­ar mås­te ges chans att få lån

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Myc­ket av det ut­veck­lings­ar­be­te som sker på den svens­ka lands­byg­den ut­förs av ci­vil­sam­häl­let. Ide­el­la för­e­ning­ar, koo­pe­ra­tiv, so­ci­a­la fö­re­tag, stif­tel­ser och sam­fäl­lig­he­ter. Nu mås­te sta­ten hjäl­pa dem så att de kan ta lån, skri­ver fö­re­trä­da­re för fle­ra ban­ker. SvD.se/na­rings­liv/debatt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.