Klart: Anders Kom­pass blir am­bas­sa­dör

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Anders Kom­pass blir ny am­bas­sa­dör i Gu­a­te­ma­la, med­de­lar re­ge­ring­en. Han till­trä­der tjäns­ten un­der hös­ten, en­ligt ett press­med­de­lan­de från UD.

Det har ti­di­ga­re fö­re­kom­mit upp­gif­ter i gu­a­te­ma­lans­ka me­di­er om att Kom­pass fö­re­sla­gits som am­bas­sa­dör i lan­det, men att ut­näm­ning­en in­te ska ha god­känts av re­ge­ring­en där. UD har in­te ve­lat kom­men­te­ra upp­gif­ter­na. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.