Svensk se­ger om flyk­ting­ar

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Med god mar­gi­nal sa EU­par­la­men­tets ut­skott för med­bor­ger­li­ga fri- och rät­tig­he­ter på tors­da­gen ja till det för­slag om kvot­flyk­ting­ar som den svens­ka le­da­mo­ten och väns­ter­par­tis­ten Malin Björk har an­sva­rat för.

Björk har bland an­nat fått med sig ut­skot­tet på att EU ska strä­va ef­ter att år­li­gen ta emot minst 20 pro­cent av det an­tal som FN:s flyk­ting­or­gan UNHCR an­ser be­hö­va vi­da­re­bo­sät­tas. Det skul­le för i år in­ne­bä­ra drygt 200 000 kvot­flyk­ting­ar till EU. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.