Fäng­els­straff för gri­sars död

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

En spansk man som ar­be­ta­de på en gris­farm i söd­ra de­lar­na av lan­det har dömts till 15 må­na­ders fäng­el­se. Man­nen kas­ta­de sig i ja­nu­a­ri 2016 ut, med ma­gen fö­re, i ett grishav av kul­ting­ar och kros­sa­de de små dju­ren. 19 kul­ting­ar dog ome­del­bart och yt­ter­li­ga­re 60 var tvung­na att av­li­vas på grund av si­na ska­dor, skri­ver BBC. Man­nen och en an­nan ar­be­ta­re på går­den döms även till at­tatt be­ta­la 60 eu­ro (cir­ka 580 kro­nor) per dö­dad gris till upp­fö­dar­na. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.