Frankrike be­hål­ler ökad gräns­kon­troll

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Frankrike har för­längt gil­tig­he­ten för de gräns­kon­trol­ler som in­för­des gente­mot and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der i Scheng­enu­ni­o­nen ef­ter terror­då­den i Pa­ris i no­vem­ber 2015. En­ligt det se­nas­te be­slu­tet för­längs kon­trol­ler­na till och med den 30 april näs­ta år. Be­slu­tet mo­ti­ve­ras med det ihål­lan­de ho­tet från ter­ro­rism. TT-AFP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.