Fak­ta | EU-åkla­ga­ren Ep­po

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

EU-åkla­ga­ren Ep­po (Eu­ro­pe­an Pub­lic Pro­secu­tor’s Of­fice) ska un­der sär­skil­da om­stän­dig­he­ter ha rätt ut­re­da och åta­la brott som ”drab­bar EU:s fi­nan­si­el­la in­tres­sen”. Ut­an­för står Sve­ri­ge, Dan­mark, Stor­bri­tan­ni­en, Ne­der­län­der­na, Ung­ern, Po­len, Ir­land och Mal­ta.

TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.