Fak­ta | Flickan

Svenska Dagbladet - - VIN & MAT -

Klass: Lyx.

Adress: Yxsmeds­gränd 12. Tel: 08-506 400 80.

Öp­pet: Tors­dag–lör­dag från kloc­kan 17. Sista sitt­ning­en kloc­kan 21.30. Av­smak­nings­me­ny: 850 kro­nor (13 ser­ve­ring­ar). Typrätt: Svamp­dump­ling i fläsk- och svamp­bul­jong. Dryck: Pa­ket för 850 kro­nor in­klu­si­ve öl, vin, sa­ke, cock­tail. El­ler så finns möj­lig­het att väl­ja från den kom­plet­ta vin­lis­tan med 2 758 vi­ner. Ve­ge­ta­riskt: Mås­te be­stäl­las i för­väg.

Bo­ka bord: Ja.

No­te­rat: Flickan är en del av ett krog­kvar­ter med Pubo­lo­gi, Dju­ret och ba­rer­na Tweed och The Bur­gun­dy. För 2 500 kro­nor kan man få en så kal­lad ”Wal­king din­ner” vil­ket kan be­skri­vas som en hel­kväll med mat och dryck på al­la stäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.