Sex rätt­vi­sa syd­af­ri­ka­ner

Svenska Dagbladet - - VIN & MAT -

2013 Bos­man Ca­ber­net Sau­vig­non

92413, 199 kr, Wel­ling­ton, Syd­af­ri­ka, rött, fyl­ligt Luf­ta i ka­raff och ser­ve­ra till en kött­bit. Mörk­fruk­tigt rött från ett od­lar­de­lägt fa­mil­je­vi­ne­ri med många so­ci­a­la pro­jekt.

2014 Mul­der­bosch Fait­h­ful Hound 73031, 149 kr, Wes­tern Cape, Syd­af­ri­ka, rött, fyl­ligt En vin­gårds­ar­be­ta­res trog­na hund gav namn till det­ta lag­rings­vän­li­ga vin med Bor­deaux­in­spi­re­rad druv­bland­ning.

2013 Raats Fa­mily Ca­ber­net Franc 95312, 348 kr, Stel­len­bosch, Syd­af­ri­ka, rött, fyl­ligt Häf­tigt, smak­rikt men ele­gant rött till höst­gry­tan. Från so­ci­alt en­ga­ge­ra­de Raats, se­dan länge en av Syd­af­ri­kas topp­pro­du­cen­ter.

2015 Mount Abo­ra Saff­raan Cinsaut 71735, 165 kr, Swart­land, Syd­af­ri­ka, rött, lätt Jo­han Mey­er är vin­ma­ka­ren bakom det­ta vin. Na­tur­funky, läc­ker smak av ny­pon och kryd­da i lätt stil som pas­sar kyck­ling.

2016 Spring­fi­eld Esta­te Li­fe from Sto­ne Sau­vig­non Blanc 81775, 154 kr, Ro­bert­son, Syd­af­ri­ka, vitt, fruk­tigt Spring­fi­eld Esta­te stöt­tar det lo­ka­la barn­hem­met och gör vin i sam­klang med na­tu­ren. Här är ett klock­rent friskt vin till hös­tens skal­djur.

2016 Mô­re­lig Che­nin Blanc 70761, 195 kr, Swart­land, Syd­af­ri­ka, vitt, fyl­ligt Görs av pa­ret Wight­man som ti­di­ga­re sålt si­na ef­ter­trak­ta­de dru­vor. Vi­net av Syd­af­ri­kas vi­ta ”na­tio­naldru­va” har här­lig frukt, kryd­da och in­slag av fat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.