Emi­nem gju­ter nytt liv i pro­test­sång­en

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

SvD.se/om/mu­sik­vec­kan­med-svd På upp­föl­ja­ren till för­ra årets upp­märk­sam­ma­de ut­giv­ning av Aman­da Mai­ers musik spe­lar vi­o­li­nis­ten Ce­ci­lia Zil­li­acus till­sam­mans med ac­kom­pan­ja­tö­ren Bengt Forsberg just det­ta styc­ke, Mai­ers vi­o­lin­so­nat som hon 24 år gam­mal skic­ka­de från Leip­zig till Stock­holm. Bre­vet med väd­jan om att de in­te ska änd­ra i so­na­ten vi­sar, skri­ver skiv­bo­la­get dB:s konst­när­li­ge ledare Er­ik Nils­son i skiv­häf­tet, att Aman­da Mai­er var sä­ker på sig själv som kom­po­si­tör. Hon viss­te vad hon vil­le (och so­na­ten var hel­ler in­te för­änd­rad när den pub­li­ce­ra­des

So­fia Lil­ly Jönsson är krö­ni­kör i SvD. Läs fler tex­ter på: SvD.se/av/so­fia-lil­ly-jons­son

Aman­da Mai­er. Foto: © 2017 dB Pro­duc­tions/Fa­mil­jen Thi­a­dens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.