This is whe­re I le­a­ve you

Svenska Dagbladet - - TV & RADIO -

Ko­me­di, USA, 2014, Ka­nal 5 22.00 Vux­na sys­kon – med re­spek­ti­ve fa­mil­jer – åter­vän­der till sin över­be­skyd­dan­de mam­ma och barn­doms­hem­met för pap­pas be­grav­ning. Fint med stark en­semb­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.