Odel­le och Aslam flyr för si­na liv

Svenska Dagbladet - - TV & RADIO -

I ”Ame­ri­can odys­sey” gör Pe­te in­brott för att le­ta rätt på fler be­vis mot So­ci­e­tel Mi­ning, men det går in­te som han pla­ne­rat. Isa­bel kom­mer till Club Cachet­te för att träf­fa Odel­le men nå­got går snett. SVT 1 23.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.