Fak­ta | All­ra

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ª All­ra grun­da­des 2008, un­der nam­net Svensk fondser­vice. Bo­la­get fick 2013 kri­tik av Kon­su­ment­om­buds­man­nen (KO), som krävde att Svensk fondser­vice änd­ra­de si­na ag­gres­si­va för­sälj­nings­me­to­der.

ª I sep­tem­ber 2013 byt­te man namn till All­ra. PPM-för­val­ta­ren All­ra ha­de i bör­jan av 2017 cir­ka 130 000 kun­der in­om PPM med ett spar­ka­pi­tal på cir­ka 19 mil­jar­der kro­nor.

ª Bo­la­get var på väg mot en börsno­te­ring och ha­de 2016 re­kry­te­rat tunga sty­rel­se­le­da­mö­ter som Eb­ba Lindsö, Thomas Bod­ström och Meg Tivéus. SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.