”Från pat­ri­ot och Pre­em till V I Le­nin”

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Total­för­svar, luft­värn, kärn­va­pen och rys­ka re­vo­lu­tio­nen är med i vec­kans me­di­e­flö­de, sig­ne­rat Sä­ker­hets­rå­dets re­dak­tör Claes Ar­vids­son. SvD.se/om/sa­ker­hets­ra­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.