”Stärkt roll för den kun­ni­ge lä­ra­ren”

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Bar­ba­ra och Hans Berg­ström, In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka Sko­lan, be­skri­ver vad som gör en bra sko­la. Ut­ö­ver det ovan nämn­da bland an­nat ord­ning och ar­bets­ro i klass­rum­met, skärp­ning av äm­neskra­ven, tyd­ligt le­dar­skap i sko­lan, och va­nan av mål­in­rik­tat ar­be­te. di.se

Bar­ba­ra Berg­ström på En­t­re­pre­neur Of The Ye­ar 2014. Fo­to: Maja Sus­lin / TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.