Orim­ligt va­ra skyl­dig att job­ba i he­la lan­det

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Sprid­ning­en av stat­li­ga myn­dig­he­ter är en pri­o­ri­te­rad frå­ga för re­ge­ring­en och ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi. Och när myn­dig­he­ter flyt­tar an­ser sta­ten att de an­ställ­da ska föl­ja med el­ler sä­ga upp sig. Men att va­ra ar­bets­skyl­dig i he­la lan­det är orim­ligt, skri­ver Le­na Ema­nu­els­son, Ju­sek. SvD.se/debatt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.