Nya ci­ty­ba­nan tving­as stänga

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Den ny­bygg­da Ci­ty­ba­nan är av­stängd och pen­del­tå­gen går den gam­la vägen ge­nom cen­tra­la Stock­holm. Sta­tio­ner­na Ci­ty och Oden­plan stängs av och pen­del­tå­gen går den gam­la vägen via Karl­berg och Cen­tra­len. Or­sa­ken är tek­nis­ka pro­blem med skydds­por­tar i tun­nel­sy­ste­met.

En­ligt upp­gif­ter till Af­ton­bla­det fram­går det av in­ter­nin­for­ma­tion till an­ställ­da från MTR, som an­sva­rar för drif­ten av Stock­holms tun­nel­ba­na och pen­del­tåg, kom­mer stop­pet att på­ver­ka tra­fi­ken fram till fre­dag. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.